Muhasebe bölümü meslekleri, muhasebe bölümünde eğitim alan öğrenciler ve mezunlar tarafından merak edilmektedir. İş dünyası çok geniş ve rekabetçidir. Bu nedenle şirketler ekonomik değişimlerle ve mevcut pazarla başa çıkmak için farklı alanlarda uzmanlaşmış personele ihtiyaç duymaktadır. Bu alanlardan biri de muhasebe olmaktadır.

Muhasebe Bölümü Meslekleri

Muhasebe bölümünde okuyorsanız ya da bu bölümden mezun olduysanız; seçebileceğiniz çeşitli meslekler şunları içermektedir:

1. Mali Müşavir

Muhasebe Bölümü Meslekleri Nelerdir?

Gerçek veya tüzel kişilerin ve kurumların hesap verilerini düzenler ve analiz eder. Borç, varlık ve sermaye hesabı girişlerini yapar.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Muhasebe Bölümü Meslekleri Nelerdir?

Muhasebe bölümü meslekleri arasında yer alan SMMM, firma finansal bilgilerini analiz etmek, hizmet sunduğu kurumun vergi gibi yasal yükümlülüklerini izlemek ve finansal faaliyetlerinin kaydını tutmak ile sorumludur.

3. Denetleyici

Muhasebe Bölümü Meslekleri Nelerdir?

Bu profesyoneller, şirketin ekonomik yönetiminin kontrolü ve denetimi ile ilgilenmektedir. Yıllık bütçeyi hazırlamaktan ve izlemekten ve denetimleri koordine etmekten sorumludurlar. Ayrıca, ekonomik konularda karar vermeyi kolaylaştırmak için şirketin mali durumunun üst yönetime iletilmesinden de sorumludurlar.

4. Vergi Danışmanı

Muhasebe Bölümü Meslekleri Nelerdir?

Vergi danışmanları, yerleşik düzenlemelere uyumu planlar ve yönetir. Son tarihlere uyulmaması veya yasal konularda değişen yükümlülükler nedeniyle para cezalarından kaçınmayı mümkün hale getirmektedir. Kısacası, vergi danışmanlığı işlevi, bir şirketin vergi beyannameleri gibi vergi yükümlülükleriyle ilgilenmenin anahtarıdır.

5. Finans Danışmanı

Muhasebe Bölümü Meslekleri Nelerdir?

Muhasebe bölümü meslekleri arasında bir diğeri de finans danışmanı olmaktadır. Finans danışmanı müşterinin veya şirketin mevcut bağlamına ve geçmiş koşullarına dayalı bir çalışma aracılığıyla en iyi yatırım seçenekleri hakkında tavsiyelerde bulunmaktadır. Finansın bu alanında uzmanlaşmak, pek çok iş kolunda istihdam olanağı elde etmenizi sağlayacaktır.

6. Yatırım Uzmanı

Gelecek meslekleri arasında yer almaktadır. Yatırım uzmanları işletmenin veya bireyin gerçekleştirebileceği yatırım seçeneklerini analiz etmektedir. Bu özelliklerin işletilmesinin gerektirebileceği maliyet ve faydaları hesapladıktan sonra kararlar almak için finansal eğilimler konusunda bilgi vermektedirler.

7. Analist ve Değerleme Uzmanı

Muhasebe Bölümü Meslekleri Nelerdir?

Bu uzmanlar, ticari alım-satım işlemlerini gerçekleştirmek için piyasadaki şirketlerin miktarını değerlendirir. Bunu yapmak için hem dış hem de iç faktörleri hesaba katmaktadır: alan, konum, rekabet, binanın durumu, ekonomik veriler, lisanslar, müşteri portföyü…

8. Risk Yönetimi Uzmanı

Risk yönetimi uzmanı da muhasebe bölümü meslekleri arasında sayılmaktadır. Bu profesyonel, şirketin belirli eylemlerinin yatırım ya da finansman açısından maruz kaldığı risklerin incelenmesi, analizi ve kontrolünden sorumludur. Öte yandan, işletmenin likiditesi, borçluluğu veya kötü finansal yönetimden kaynaklanabilecek sorunlar hakkında teşhis koyma ile ilgilenirler.

9. Muhasebe Müdürü

Mali yöneticilerin günlük görevlerinden bazıları muhasebecilerle örtüşebilir, ancak iki iş arasında önemli bir fark vardır. Mali yöneticilerin gelecekteki mali çabaları planlamaları beklenirken, muhasebecilerin daha sık olarak geçmiş mali bilgileri bir şirketle analiz etmesi ve paylaşması gerekir. Daha küçük organizasyonlarda, her iki işi de bir kişinin yapması gerekebilir. Çoğu finansal yönetici, finans alanında yüksek lisans derecesine ve önemli miktarda iş deneyimine sahiptir.

10. Aktüer

Aktüer de muhasebe bölümü meslekleri listesindedir. Her ikisi de bir şirketin veya kuruluşun finans departmanının bir parçası olduklarından, aktüerlerin muhasebecilere karşı benzer sorumlulukları olabilir. Ancak muhasebeciler geçmiş harcamalar hakkında finansal raporlar yazmak için daha fazla zaman harcarken, aktüerler gelecekteki riski değerlendirir ve yönetir.

11. Kredi Analisti

Genel olarak, kredi analistleri, kredi başvurusunda bulunan bir kişinin kredi değerliliğini değerlendirmekle görevlendirilir. En yaygın olarak, bankalar, yatırım şirketleri ve kredi kartı veren herhangi bir kurum için çalışmaktadırlar. Kredi analistleri iyi matematikçiler, araştırmacılar, analizciler ve iletişimciler olmalıdır çünkü insanlarla etkileşim kurmak için çok zaman harcarlar.

12. Finansal Analist

Finansal analistler, şirketlerin önemli finansal veya yatırım kararları almasına yardımcı olmak için endüstriler, ürünler, hisse senetleri, tahviller ve daha fazlası hakkında kapsamlı araştırmalar yürütmektedirler. En iyi finansal analistler, büyük araştırmacılar, analistler, iletişimciler ve karar vericilerdir. Çünkü muhtemelen raporlar hazırlamaları, finansal stratejiler geliştirmeleri ve bu stratejileri bir şirketin üst düzey üyelerine iletmeleri gerekecektir.

13. Bütçe Analisti

Bütçe analistleri, işletmeler, okullar, üniversiteler ve devlet kurumları dahil olmak üzere çeşitli kurumlar için harcama planları geliştirmektedir. Araştırma yaparlar ve geçmiş harcamaları analiz ederler. Böylece bir kuruma parasını en iyi nasıl harcayacağı konusunda etkili bir şekilde tavsiyede bulunabilirler. Bütçe analistleri, bazen yazılı bütçe planını takip etmesini sağlamak için bir şirket içindeki harcamaları takip etmekle de görevlendirilmektedir. İyi bütçe analistleri, genellikle bütçe planlarını patronları veya bir komite aracılığıyla onaylamaları gerektiğinden, mükemmel araştırma, analiz ve iletişim becerilerine sahiptir.

CEVAP YAZ

Lütfen Yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı yazın